Besiktningsteamet i Sverige AB är experter på besiktning vid bergsprängning. Vi erbjuder företag och privatpersoner besiktningar, vibrationsmätning och riskanalys vid sprängning, pålning och andra vibrationsalstrande markarbeten.

Den 1 juli 2020 förvärvades Besiktningsteamet i Sverige AB av Dahlgren & Mejner Teknikkonsult AB.
Ny VD blir Thomas Dahlgren, telefonnummer 0708-81 40 05.

Läs mer här

Besiktningsteamet i Sverige AB är experter på besiktning vid bergsprängning. Vi erbjuder företag och privatpersoner besiktningar, vibrationsmätning och riskanalys vid sprängning, pålning och andra vibrationsalstrande markarbeten.

Den 1 juli 2020 förvärvades Besiktningsteamet i Sverige AB av Dahlgren & Mejner Teknikkonsult AB.
Ny VD blir Thomas Dahlgren, telefonnummer 0708-81 40 05.

Läs mer här

Besiktning

Vi utför besiktning vid all typ av markarbete, t.ex sprängning eller pålning för husgrund, sprängning för VA, bergsprängning, schaktning och sprängning för markarbete.

Läs mer om besiktning
Riskanalys

Riskanalys

Våra experter genomför en grundlig riskanalys vid bergsprängning och pålning som kartlägger, analyserar och minimerar risker för närliggande områden och bebyggelse.

Läs mer om riskanalys

Vibrationsmätning

Vår vibrationsmätning är högteknologisk, modern och noggrann och dokumenterar vibrationerna från markarbete så som schaktning, pålning och sprängning.

Läs mer om vibrationsmätning