Besiktning

Besiktningsteamet i Sverige AB utför syneförrättning enligt Svensk Standard. Vi genomför besiktning av byggnader och anläggningar i samband med vibrationsalstrande markarbete i Stockholm.

Våra besiktningsmän har lång erfarenhet av att besiktiga vid olika typer av markarbete, exempelvis bergsprängning, schaktning, sprängning för rör, sprängning för dike, pålning vid nyproduktioner och försiktig sprängning.

Besiktning av byggnader och anläggningar före, under och efter markarbeten gör att du som kund kan känna dig helt säker även efter utfört arbete. Under syneförrättningen dokumenteras sprickor och andra defekter i väggar, tak, golv, fasader och annat. Vår besiktningsman skriver sedan ett protokoll som ni får ta del av vilket tydliggör ansvarsbördan så ni håller er på den säkra sidan i framtiden.

Besiktning – praktisk information

Ofta vill vi besiktiga alla lokaler i en byggnad. Det gör att vi eventuellt behöver tillgång till ditt hus eller alla lägenheter i en fastighet. Ägaren till bostaden eller en medlem från en bostadsrättsförening får då följa med oss in eftersom vi aldrig går in i bostäder utan att en representant är närvarande. Vi kan även behöva besiktiga skorstenar och eldstäder, en så kallad provtryckning. Vid provtryckning av rökkanaler behöver vi tillträde till pannrum och skorstenar. Efter att en besiktning är utförd får du ditt protokoll och vårt utlåtande.

Vad kostar en besiktning?

Kostnaden för en besiktning är helt olika, beroende på vad det är som ska besiktigas. Därför är det bästa att du kontaktar oss direkt för att få ett kostnadsförslag. Vi är prisvärda och kompetenta och en besiktning är dessutom kostnadseffektiv i längden eftersom den säkerställer att du inte hamnar i trångmål i framtiden.