Riskanalys

Riskanalys

Våra experter genomför en grundlig riskanalys vid sprängning och pålning som kartlägger, analyserar och minimerar risker för närliggande områden och bebyggelse.

Vid sprängning och pålning har alla parter ett strikt ansvar för närliggande bebyggelse och verksamheter. Med en noggrann riskanalys så reduceras risken för skador på utrustning, personer och miljö och därmed även risken för dyra skadestånd och tvister.

Hur går en riskanalys till?

En riskanalys är något alla behöver inför ett sprängningsarbete. I korta drag så utförs en riskbedömning som kartlägger markförhållanden, byggnader, känslig utrustning och all verksamhet inom markarbetets riskområde. Självklart tas även bebyggelsens konstruktion och material med i beräkningen. Grundförhållanden inventeras för att vi ska kunna göra en bedömning av hur vibrationerna vid sprängning eller pålning kan komma att spridas. Alla faktorer som kan komma att påverkas undersöks av våra kompetenta besiktningsmän.

Vad kostar en riskanalys?

Kostnaden för en grundlig riskanalys är lite olika beroende på vad för slags markarbete som ska göras, om sprängning ska ske nära husgrund och vilka kringliggande verksamheter som finns. En besiktningsman hos oss genomför självklart en effektiv, minutiöst noggrann och kostnadseffektiv riskanalys. Det bästa är om du kontaktar oss direkt så berättar vi mer.