Vibrationsmätning

Besiktningsteamets vibrationsmätning är högteknologisk och effektiv. Vi ser till att alla vibrationer som uppstår i samband vibrationsalstrande markarbete, exempelvis när schaktning och sprängning utförs, dokumenteras noggrant.

På vår rekommendation utför er markentreprenör sitt arbete och våra instrument gör en snabb mätning under er bergsprängning eller pålning. En vibrationsmätning utförs så att man dels kan spränga enligt tillåtna nivåer men också effektivisera sprängningen så att man inte spränger för lågt. En bra vibrationsmätning är alltså både kostnadseffektiv och nödvändig vid bergsprängning och pålningsarbeten.

Kompetens och erfarenhet

Vår mycket noggranna vibrationsmätning ligger till grund för eventuell skadeutredning och ansvarsfördelning vid sprängning och andra vibrationsalstrande markarbeten. En besiktningman hos oss har stor kompetens och lång erfarenhet från uppdrag inom alla typer av vibrationsmätning. Det gör att du som kund kan känna dig fullkomligt trygg när du anlitar oss. Vi utför självklart även besiktningar och riskanalyser på samma professionella sätt.